Anleggsgartner

  • Bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • Natursteinsarbeider
  • Plante- og vegetasjonsarbeider
  • Grunnarbeider
  • Drenering

Vedlikehold

  • Opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg og større grøntanlegg ved private og offentlige

Utforming

  • Utforme landskap og tilrettelegge for nye rekreasjonsområder i naturen